Mad og Sundhed

Dyr i små bure

Mink og andre dyr som kaniner og chinchillaer holdes ofte i små bure for at blive brugt til pelshandel. Disse bure giver kun lidt plads til bevægelse, hvilket begrænser disse dyrs mulighed for at udtrykke deres naturlige adfærd. Dette trange miljø kan føre til øget stress og angst hos dyrene, hvilket gør, at de føler sig fanget og hjælpeløs. Dyr i små bure viser tegn på adfærdsproblemer som f.eks. at de går rundt i cirkler, cirkler rundt og skader sig selv – alt sammen tegn på alvorlig mangel på berigelse.

Desuden er der i de trange rum måske ikke nok ventilation eller naturligt lys til, at dyrene kan forblive sunde. Den lille størrelse af disse bure gør det også vanskeligt for dem at holde varm om vinteren og kølig om sommeren, hvilket fører til yderligere problemer. Små bure er ikke kun skadelige for disse dyrs fysiske sundhed, men kan også føre til psykiske traumer på grund af deres manglende frihed og stimulering.

Dyr, der holdes i små bure, bør have større indhegninger, der giver dem mere plads til bevægelse og berigelsesaktiviteter, f.eks skjulesteder, træstammer, naturlige grene og hævede platforme. De bør også have rigeligt med strøelse, så de har det godt og er sikre mod rovdyr. Endelig bør buret have tilstrækkelig ventilation og lys for at sikre dyrenes velbefindende. Ved at tage disse skridt kan vi være med til at sikre, at mink og andre dyr, der anvendes i pelshandelen har et bedre liv.

Vis mere
Back to top button
Close